راهنماى معتمد شما از 1997

مصاحبه محمد علی دبستانی با ماهنامه گزارش آب رفته را به جوی بازگردانیم بررسی طرح ایجاد شهرک های مهاجرین ایرانی خارج از کشور در مناطق آزاد ایران

به هر حال از آن جا که متأسفانه پس از یک همایش پر هزینه و کم اثر مهاجرین به غریب خانه های خود بازگشتند، محمد علی دبستانی گفت: راه کارهای بازگرداندن متخصصین و صاحبان فکر و سرمایه ایرانی را به شرح زیر بررسی کرده است:

به طور کلی، امروز سه گزینه و راه کار برای مساله مهاجرت متخصصین و نخبگان در نظر گرفته می شود.

1-گزینه پیشگیری

2-گزینه دعوت به بازگشت

3-گزینه استفاده از توان مهاجران مقیم خارج از کشور

با عنایت به فرمایشات گهربار پیامبر گرامی حضرت محمد (ص) که می فرمایند:

البلاء بلاءا… و العباد عبادا… فحیثما اصبست خیرا فاقم

زمین، زمین خداست و بندگان بندگان خدایند هر جا نیکی به تو رسد اقامت گیر.

پس در راستای اهداف گزینه سوم پیشنهاد ذیل که در تمامی حوزه های اقتصادی، علمی، سیاسی و فرهنگی نتایج مثبتی را به دنبال دارد، می تواند به عنوان راه کار برتر و منطقی تر انتخاب شود.

حال می خواهیم با طرح این مساله با توجه به جمعیت ایرانیان خارج از کشور که حدود 5 میلیون نفر و سرمایه حدود 1500 میلیارد دلار و با عنایت به برنامه افق 1404 توسعه چشم انداز کشور که نیاز به سرمایه گذاری 1300 میلیارد دلار داریم، پیشنهاد ایجاد شرکت های بین المللی (مسکونی، تجاری و اداری) مهاجرین ایرانی را در مناطق آزاد ارایه نماییم.

اهم اهداف این پیشنهاد در حوزه های مختلف به شرح ذیل خلاصه می گردد:

1-ورود ارز به داخل کشور

2-اشتغال زایی

3-تقویت و حفظ هویت ملی و مذهبی ایرانیان و وصل شدن به سرچشمه های هویتی شان

4-استفاده بهینه از توان پژوهشی، علمی و اقتصادی ایرانیان خارج از کشور

5-ارتباط و ارتقاء علمی و تحقیقاتی نخبگان داخلی و خارجی

6-بومی سازی علوم و فن آوری

7-تشکیل انجمن و شبکه های تخصصی و علمی

8-وابستگی و احساس تعلق به سرزمین مادری و پدری

9-خروج از رکود و انزوای اقتصادی و سیاسی و توجه به تحریم

10-اعتماد سازی و روابط دوستانه با مسئولین کشور

11-آموزش سنت های ملی و مذهبی به نسل های متولد شده در خارج از کشور

12-وابستگی روابط عاطفی ایرانیان داخل و خارج از کشور …

در پایان نیم نگاهی داریم به سخنان رهبر انقلاب که خطاب به سفرای ایران گفتند:

” در بحث ایرانیان خارج از کشور به این مساله کار نداشته باشید که آن فرد انقلابی هست یا نیست. مهم این است که ایرانی است و میخواهد به کشورش خدمت کند”

امیدواریم این رهنمود مورد توجه جدی مسؤولان قرار گیرد.

kadi.gpadmin

About kadi.gpadmin