راهنماى معتمد شما از 1997

شرایط ارائه خدمات گذرنامه به هموطنان مقیم خارج از کشور

شرایط پلیس گذرنامه نیروی انتظامی برای ارائه خدمات گذرنامه به هموطنان مقیم خارج از کشور اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به محدودیتهای زمانی و مشکلاتی که هموطنان مقیم خارج از کشور پس از ورود به ایران دارند تدابیری از سوی پلیس گذرنامه ناجا اندیشیده شده که تمام امورات گذرنامه ای آنها در اداره کل انجام شده و از مراجعه به دفاتر پلیس+10 خودداری کنند.لذا تمام هموطنانی که در قسمت « کشور محل اقامت » نام یکی از کشورهای خارجی قید شده و از تاریخ ورود به ایران آنها شش ماه کامل نگذشته باشد از نظر پلیس گذرنامه مقیم شناخته می شوند و توجه آنها را به موارد ذیل جلب می کند:

1) هنگام مسافرت به ایران مدارک ذیل را بهمراه داشته باشند:شناسنامه شخص و همراهان، گذرنامه خارجی، کارت سبز ( گرین کارت )، مدارک وظیفه عمومی ( پایان خدمت یا معافی )،

موافقت ولی یا قیم برای فرزندان زیر 18 سال که به تأئید نمایندگی ایران رسیده باشد و موافقت همسر برای بانوان شوهردار درصورتی که احتمال می دهند بیشتر از شش ماه در ایران توقف داشته باشند.2) چون ارائه کد ملی در صدور گذرنامه جدید الزامی است و هموطنان مقیم خارج از کشور ممکن است در صورت مسافرت به ایران نیاز به تعویض گذرنامه پیدا کنند لذا می توانند با در دست داشتن شناسنامه به ادارات ثبت احوال مراجعه و اقدام به تهیه شماره ملی کنند که ارائه آن به سه شکل ذیل است:اصل کارت ملی عکسدار، کارت موقت ابلاغ کد ملی ( آبی رنگ ) و برگه حاوی شماره ملی صادره ثبت احوال3) هموطنان مقیم که مهر خروج مکرر صادره از نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در گذرنامه آنها درج می باشد تا اعتبار گذرنامه به دفعات به کشور وارد شده یا از کشور خارج گردند مشروط به اینکه بیش از شش ماه در ایران توقف نداشته باشند این افراد در صورتیکه بیش از شش ماه در ایران توقف نمایند اجازه خروج از کشور آنها منوط به مراجعه به پلیس گذرنامه و درج مهر اجازه خروج می باشد.هموطنان مقیم پس از شش ماه توقف در ایران می توانند ضمن تقاضای تغییر محل اقامت گذرنامه جدید با مهر خروج سبز دریافت نمایند.

4) گذرنامه هموطنان مقیم که پس از تاریخ 1 آذرماه 86 صادر شده، فاقد مهر اجازه خروج می باشد و دارندگان این قبیل گذرنامه ها می توانند بدفعات تردد نمایند مشروط بر اینکه توقف آنها در ایران بیش از یکسال نباشد . بدیهی است در صورت توقف بیش از یکسال اجازه خروج از کشور را ندارند و در مراجعه به پلیس گذرنامه ضمن تغییر محل اقامت آنها به ایران، گذرنامه جدید با مهر اجازه خروج سبز صادر می شود.5) هموطنان مقیم که گذرنامه آنها قبل از تاریخ 1 آذرماه 86 در داخل یا خارج از کشور صادر شده با رعایت محدودیتهای مندرج در مهر اجازه خروج می توانند تردد نموده و یا با تقاضای تعویض گذرنامه در داخل یا خارج از کشور مشمول مقررات بند 4 (بند قبلی این آگهی) گردند.6) هموطنان مقیم نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران را امین خود دانسته ،ضمن همکاری مشکلات خود را از طریق آنها رفع نمایند.

7) هموطنان مقیم در هنگام ورود به کشور می توانند اطلاعات لازم را در خصوص اعتبار گذرنامه با اجازه خروج امکان خروج از کشور خود را از واحدهای پلیس گذرنامه در فرودگاهها یا سایر مبادی ورودی مستقر در مرز کسب نمایند.8) چنانچه هموطنان مقیم بخواهند پس از ورود به ایران و قبل از سپری شدن ششماه از تاریخ ورود نسبت به تغییر محل اقامت خود به ایران اقدام نمایند لازم است ضمن مراجعه به پلیس، گذرنامه و تسلیم درخواست کتبی یک مدرک معتبر سکونت در ایران مانند سند منزل، سند مالکیت زمین و نامه از مدرسه فرزندان دال بر تحصیل در ایران و …. ،که حتماً می بایست تاریخ آنها پس از تاریخ ورود به ایران باشد، ارائه نمایند.9) هموطنان مقیم می توانند سئوالات خود را در خصوص شرایط صدور گذرنامه مقیمین با شماره تماس های 66905694 و 66421113 مطرح نمایند.

kadi.gpadmin

About kadi.gpadmin